Definiții si Termeni

The Famous Design – este marcă înregistrată a S.C. FAMOUS DESIGN STUDIO SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Bucureşti, Str. Limanului, nr. 55A-57, ap.1, sector 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6519/11.05.2018, cod unic de înregistrare fiscală 39329611.

Vânzator – S.C. FAMOUS DESIGN STUDIO SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Str. Limanului, nr. 55A-57, ap.1, sector 1, având număr de ordine in Registrul Comerțului J40/6519/11.05.2018, cod unic de înregistrare fiscală 39329611.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care iși face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către FAMOUS DESIGN STUDIO SRL (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între FAMOUS DESIGN STUDIO SRL și acesta, și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumparător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.
Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.
Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să își creeze Liste cu Bunuri pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții folosindu-se de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.
Site – magazinul online găzduit la adresa web Thefamousdesign.ro și subdomeniile acestuia.
Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.
Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, listat pe site, inclusiv  Bunurile menționate in Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vanzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.
Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de catre Vânzător.
Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător si Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

•    toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
•    conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
•    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
•    informatii legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
•    informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
•    date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior. În cazul în care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de catre Vânzător de urmarire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia. Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de catre The Famous Design, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Taxa de timbru verde – valoarea exprimată in lei, plătita de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice si electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.
Plata cu 1 click – serviciul de plată prestat de către procesatorul de plăți integrat în Site, pus la dispoziția Clienților, Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor prin intermediul Site-ului în vederea efectuării unei plați cu cardul on-line.
Token – număr criptat unic asociat cardului de plată al Cumpărătorului după efectuarea unei plați on-line, după activarea serviciului PaybyClick și care va putea fi utilizat de către Cumpărător pentru autorizarea Tranzacțiilor prin serviciul PaybyClick.

Documente contractuale

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul iși derulează operațiunile comerciale.
2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul iși rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Daca modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunta Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.
2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul postei electronice.
2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

Politică de vânzare Online

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate, Famous Design Studio SRL. îsi rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Famous Design Studio SRL. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa site-ului The Famous Design, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.
3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.
3.3.  Famous Design Studio SRL  poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.
3.5. În cazul plaților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.
3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Dreptul la proprietate intelectuală si industrială

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Famous Design Studio SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
4.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Famous Design Studio SRL, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Famous Design Studio SRL asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al The Famous Design.
4.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Famous Design Studio SRL și acesta și fara nici o garanție implicit sau expres formulată din partea Famous Design Studio SRL cu referire la acel Conținut.
4.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.
4.5. În cazul în care Famous Design Studio SRL conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Famous Design Studio SRL pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
4.6. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțeste, în cazul în care acesta există.

Comanda

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.
5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei parți fată de cealaltă sau fară ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:
– neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plații on-line;
– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri, în cazul plații on-line;
– datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

5.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 de zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la ziua în care Cumpărătorul intra în posesia bunului.

5.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va trebui să trimită intenția sa prin e-mail către contact[at]thefamousdesign.ro

5.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.

Suma va fi returnată dupa cum urmează:
– pentru Comenzile achitate cu card bancar -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata sau prin emitere de voucher electronic, la alegerea Cumpărătorului;

5.8. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de catre Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunostiința acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

5.9. După plasarea unei comenzi, veți primi un e-mail prin care confirmăm primirea și înregistrarea comenzii dvs.

Confidențialitate

6.1. Famous Design Studio SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile mentionate în prezentul Document.
6.2. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvaluire către terțe parți nu va fi facută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vănzătorului.
6.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Famous Design Studio SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Comunicari Comerciale

7.1. Cumpărătorul/Utilizatorul iși poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale continând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții în orice moment, după cum urmează:

– prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in Comunicările Comerciale primite de la Vânzător

– prin contactarea  Vânzătorului

– Renunțarea la primirea Comunicărilor Comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document

Facturare – Plată

8.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului thefamousdesign.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
8.2. Prețul și modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
8.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Famous Design Studio SRL, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic prin poșta electronică, la adresa de e-mail mentionată de Cumpărător.

8.4. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul iși exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice.

8.5. Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile de către Famous Design Studio SRL și nici nu vor fi stocate de către Famous Design Studio SRL sau de către procesatorul de plăti integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzactiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

8.6. Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este Netopia Payments SRL.

Livrarea bunurilor

9.1. Livrarea bunurilor se va face pe email prin primirea unui link unic de download

Transferul proprietății bunurilor

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

Răspundere

10.1. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Famous Design Studio SRL, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la data afișarii in Site. Acceptarea Termenilor si Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți on-line.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rog să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

Fololsirea Cookie-Urilor

Te rog să parcurgi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

Forța majoră

11.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forța majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.
11.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă – Jurisdicția

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Famous Design Studio SRL si Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de insțantele judecătorești române competente din Municipiul București.